Over het project PILNAR

Pilgrimage Narratives

Pelgrimsverhalen vormen een belangrijke bron om vragen te beantwoorden over motieven, betekenis en effecten van het pelgrimeren. Het project PILNAR wil komen tot een voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk digitaal bestand van verslagen van pelgrims naar Santiago.

Het project PILNAR (Pilgrimage Narratives)
Museum Catharijneconvent is samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een samenwerking aangegaan met de School of Humanities, onderzoeksgroep Religie en Ritueel, van de Tilburg University en het Meertens Instituut, KNAW te Amsterdam. Gezamenlijk willen de partners een digitaal bestand van moderne pelgrimsverhalen realiseren. Doelstelling van dit project PILNAR is te komen tot een voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk digitaal bestand van verslagen van pelgrims naar Santiago de Compostela. Het gaat met name om verhalen waarin verslag wordt gedaan van de tocht, de belevenissen onderweg en de ervaringen. Onderzoekers kunnen dan door moderne data-analyses gegevens uit alle beschikbare verslagen combineren en interpreteren en zo bij voorbeeld de reden benoemen waarom het aantal pelgrims de laatste jaren zo enorm toeneemt.

Wat willen we vastleggen in PILNAR?
Verhalen op schrift, op websites, op weblogs maar ook verhalen die u nog heeft liggen van vroeger of van familieleden die ooit de tocht ondernomen hebben.
De verhalen zullen worden opgeslagen in een afgesloten CLARIN database die toegankelijk is via het Meertens Instituut en zijn niet openbaar toegankelijk doch uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden op aanvraag beschikbaar.

Bescherming privacy
Gebruikers van de database dienen vooraf te tekenen voor het strikt vertrouwelijk gebruik van de database en wetenschappelijke publicaties dienen zodanig te worden geredigeerd dat gebruikte data niet tot individuele personen en verslagen kunnen worden herleid.

Europees initiatief
PILNAR wordt gefinancierd door CLARIN-NL. CLARIN maakt deel uit van het Europese initiatief CLARIN-EU en werkt mee aan de ontwikkeling van een duurzame Europese digitale infrastructuur voor de sociale en geesteswetenschappen. Via deze infrastructuur komen bronnen, methoden en tools op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Na een voorbereidende fase van CLARIN-EU is in 2009 CLARIN-NL van start gegaan. Op dit moment worden meer dan 30 verschillende projecten binnen CLARIN-NL uitgevoerd. PILNAR is één van deze projecten.

Alle rechten voorbehouden