Het grote geloofsleven van mijn moeder

Mijn moeder was mijn grote voorbeeld.

Anna te drieën

Mijn moeder had van veel van deze vrouwen hetzelfde: een groot geloofsleven! Zij bracht mij dicht bij Hem, leerde me bidden. Droeg haar kruis: twee oorlogen, acht kinderen, en al de daarbij horende spanningen, blijmoedig, was maatschappelijk actief: bij de Vrouwenbond verzorgde zij jaren het secretariaat. Leerde me om me heen te kijken, gaf aandacht aan zieken en eenzamen. Kortom: was voor mij een groot voorbeeld. Zij stimuleerde mijn studie! Ik ben haar oneindig dankbaar!

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden