Voorwerpen over naastenliefde

In de tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen (2014-2015) toonde het museum een groot aantal voorwerpen uit de eigen collectie die op een of andere manier te maken hebben met naastenliefde.