Object

De heilige Franciscus van Assisi

Franciscus (ca. 1181-1226) is de zoon van een rijke lakenkoopman. Na een losbandige jeugd komt hij tot inkeer en probeert het leven van Jezus zo letterlijk mogelijk na te volgen. Hij trekt als prediker rond en roept op tot armoede en nederigheid. Hij krijgt veel volgelingen en sticht de orde van de franciscanen. Al in 1228 wordt hij heilig verklaard. Hij is de beschermheilige van de armen.

Franciscus van Assisi
Alle rechten voorbehouden