Artefact

Elisabeth van Hongarije en een bedelaar

Elisabeth van Hongarije

Utrecht, 1475-1500
Utrecht, Museum Catharijneconvent, ABM bh476

Een belangrijk voorbeeld wanneer het de zieken- en armenzorg betreft is Elisabeth van Hongarije (1207-1231). Hier wordt haar liefdadigheid gesymboliseerd door een kreupele bedelaar. Ondanks een bevoorrechte positie als gravin is het haar grootste wens om de armoede met de armen te delen. Zo haalt ze tijdens de hongersnood van 1226 de voorraadschuren van haar echtgenoot leeg en deelt het voedsel uit aan de armen. In 1235, vier jaar na haar dood, wordt zij heilig verklaard. Elisabeth is beschermheilige van armen, bedelaars en ziekenhuispersoneel.

Alle rechten voorbehouden