Object

Portret van de redemptorist Petrus Donders

Peerke Donders en de ziekenzorg

De missie en zending kennen vele vormen van naastenliefde. Was de beeldvorming in de tweede helft van de vorige eeuw niet wat eenzijdig?

Portret van Petrus Norbertus (Peerke) Donders (1809-1887)


Peerke Donders en de naastenliefde
In 1922 portretteerde de schilder Albin Windhausen pater Petrus - Peerke - Donders (Tilburg 1809-Paramaribo 1887). Deze Tilburger werd in 1982 zalig verklaard en is vooral bekend om zijn liefdevolle zorg voor melaatsen.
Petrus, zoon van een huiswever, meldde zich tevergeefs aan bij twee kloosterorden. Wellicht was de reden voor afwijzing dat hij te arm was of te weinig geschoold. Uiteindelijk werd hij via een baantje op het kleinseminarie in 1841 tot priester gewijd. Hij vertrok naar Suriname en werkte daar onder de Indianen en Bosnegers. In 1866 werd zijn missiepost overgenomen door de Redemptoristen en trad hij alsnog in bij deze kloosterorde. Tot aan zijn dood zette hij zijn werk bij de zieken en de melaatsen in de leprozenkolonie aan de Coppenamerivier met volle inzet voort. Het echte missiewerk kende en kent vele vormen van naastenliefde. Peerke Donders werd in 1982 zalig verklaard, Tilburg vierde feest en bouwde een bedevaartsoord.

Missie en beeldvorming
Als men net na de Tweede Wereldoorlog devotieprentjes als 'Missieprentje met Jezuskind' onder ogen krijgt, dan dreigt het gevaar dat men al het missiewerk verengt tot zieltjes winnen. Natuurlijk zijn in de vorige eeuw missionarissen uitgezonden om de 'heidenen' te kerstenen en er zijn in het verlengde van 'koloniaal denken' grove fouten gemaakt door ethnocentrisch gedrag.
Tientallen orden en congregaties pompten ruim tweehonderd missiebladen Katholiek Nederland in met spannende verhalen, met de nadruk op het gezegende werk van de priesters. En met het verzoek om morele en financiële steun.
Overal stonden de missiebusjes te wachten op een geldelijke bijdrage. Deze steun ging vaak naar het verzorgen van behoeftigen, zieken, gehandicapten en naar onderwijs. Langzaam maar zeker nam de bekeringsdrift af en werden veel missionarissen op afgelegen posten goed functionerende voorlopers van gepast ontwikkelingswerk. Het brengen van de 'blijde boodschap' is pas mogelijk binnen gerechtigheid en solidariteit.
Nogmaals, er zijn door een triomfalistische kerk en door een ethnocentrische houding grove fouten gemaakt, maar talloze missionarissen en zendelingen hebben zich onzelfzuchtig ingezet voor de behoeftige medemens. De broeder ging voor in de strijd tegen de hardvochtige grondeigenaar en de zuster hielp de prostituees aan condooms.

Alle rechten voorbehouden

Media