Eva als hulp voor Adam

God maakte Adam als hulp voor Eva en niet als hulpje. De auteur zag in de tentoonstelling de daadkracht en veerkracht van vrouwen.

J. Overeem 16-6-2012
God maakte Eva als hulp voor Adam.
Niet het hulpje. Het gaat om samenwerken.
Adam is zelf verantwoordelijk voor zijn daad te eten van de appel.
De tentoonstelling laat de daadkracht en veerkracht van vrouwen zien.
Dat geeft inspiratie en hoop voor alle vrouwen in de toekomst.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden