Een rol voor vrouwen

De tentoonstelling leerde de auteur hoe vrouwen in het kerkelijk leven en in de buitenwereld een rol hadden.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

J. Duijnstee 16-06-2012
Een informatieve tentoonstelling. Zo krijg je een beeld hoe vrouwen vroeger ook een rol hadden in het kerkelijke leven, daar ook hun tijd aan konden besteden. En hoe vrouwen ook in hun leven een rol hadden in de “buitenwereld”.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden