"Deze schaal herinnert me aan het verdwenen Lutherse leven in Weesp"

Tazza gebruikt als avondmaalsschotel

Tazza gebruikt als avondmaalsschotel
Hendrik van Beest, Rotterdam 1736 
Collectie Museum Catharijneconvent, Utrecht, SPKK m241

Alle rechten voorbehouden

Deze schaal herinnert me aan het verdwenen Lutherse leven in Weesp. Ik ben opgegroeid in deze plaats. Mijn moeder komt uit een grote Lutherse familie. Mijn vader is van oorsprong Nederlands Hervormd. We gingen vaak ter kerke bij de Lutherse dominee Kok, ook bekend als Glazenier. Hij was lang praeses van de Lutherse Synode. Lutheranen in Nederland gaan op in de PKN en hun cultuur verdwijnt. Jammer, want zij hebben een blijmoedige geloofsbeleving. In Weesp is de Lutherse kerk ook opgegaan in de nieuwe gemeente, toch ook tot grote spijt van (oud) Lutheranen.

Alle rechten voorbehouden