Canon Sociaal Werk

De Canon Sociaal Werk Nederland begon in december 2006 met een versie van tien vensters. Via een aantal tussenstappen en met hulp van verschillende organisaties is deze canon inmiddels uitgegroeid tot een volwassen editie van vijftig vensters

Canon van sociaal werk

Het Canon plein met de vensters van de canon van sociaal werk.

Alle rechten voorbehouden

Het doel van de Canon Sociaal Werk is studenten, professionals en beleidsmakers inzicht te geven in de geschiedenis van het sociaal werk, waarbij sociaal werk breed wordt opgevat. Het motto is dat kennis nemen van het verleden een investering is in de kwaliteit van het professionele handelen in het heden. De canon wil een laboratorium zijn waarin de lessen van een rijke geschiedenis naar de dagelijkse praktijk kunnen worden vertaald. Om die reden is de canon ook nooit af. De canon is immers een educatief bouwwerk waaraan voortdurend nieuwe trappen, gangen, vleugels (deelcanons) en etages (boekencanons) kunnen worden toegevoegd. De redactie nodigt iedereen uit om daarvoor suggesties te doen en bijdragen te leveren.

website: www.canonsociaalwerk.eu

Alle rechten voorbehouden