Onderzoek naar voedselbanken

In de periode september 2012 en 2013 heeft het lectoraat van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de Utrechtse voedselbanken en haar deelnemers. Doel van dit onderzoek was een analyse te maken van deelnemers van de voedselbanken. De analyse was gericht op achtergrondkenmerken, beleving van de situatie en tevredenheid met het aanbod van de voedselbanken, ondersteuningsbehoefte en toekomstperspectief van de respondenten.

de voedselbank


Het onderzoek richtte zich tevens op de vraag in hoeverre er op de voedselbanken sprake is van een instroom van nieuwe typen deelnemers – die wel omschreven worden met de term ‘nieuwe armen’ zoals zzp-ers, hoger opgeleiden, werkende armen en mensen met een koopwoning.De centrale onderzoeksvraag luidde: Welke profielen en kenmerken zijn te onderscheiden bij de Utrechtse voedselbankdeelnemers? Welke aanknopingspunten voor beleid kunnen worden geformuleerd?
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er verschillende rapporten en artikelen gepubliceerd. Onder aan deze pagina vind je een management samenvatting van het onderzoek en een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Het onderzoek is uitgevoerd door Lia van Doorn, lector bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en zelfstandig onderzoeker Mayke Kromhout.

Alle rechten voorbehouden