Collections for the poor: monetary charitable donations in Dutch towns, c. 1600-1800

Door DANIELLE TEEUWEN

In veel steden en dorpen in de Nederlandse Republiek waren collectes voor liefdadigheid de grootste bron van inkomsten voor liefdadigheidsinstellingen voor de armen. Dit artikel gaat over inzamelingen, georganiseerd door de overheden en de rol van de donaties van de stedelingen. Onderzoek laat zien dat mensen van bijna alle lagen van de bevolking een bijdrage leverden aan inzamelingen. Door middel van een gedegen planning en sociale druk poogden de religieuze en seculiere beheerders van armenzorg de Nederlandse vrijgevigheid te maximaliseren. Zij presenteerden het doen van donaties als een plicht voor zowel de rijken als de iets minder bedeelden. In de Republiek waren naast de elites ook de mensen in de middenklasse van groot belang bij de financiering armenzorg.

Dit offerblok uit 1750  met de tekst 'die 't geeft wilt niet weten' werd met kettingen in een muur verankerd.

bron: Continuity and Change 27 (2), 2012, 271–299. Cambridge University Press 2012
doi:10.1017/S0268416012000136

Alle rechten voorbehouden