Organisatie

Mensenbieb Utrecht

Bij de Mensenbieb leen je geen boeken, maar mensen – mensen met een verhaal. Welke mensen er in de collectie zitten, hangt af van de locatie. Maar altijd zijn het mensen die je niet zo snel spreekt en die iets verrassends te vertellen hebben.

De Mensenbieb is gebaseerd op het idee dat mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar. De Mensenbieb gebruikt die nieuwsgierigheid. Door werelden met elkaar te verbinden schept ze ruimte voor diversiteit. Dit leidt zonder uitzondering tot meer begrip en integratie tussen bevolkingsgroepen.

SBWU
Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht heeft de Mensenbieb omarmd in haar organisatie. Clienten worden gestimuleerd als 'boek' deel te nemen aan de Mensenbieb.
De Mensenbieb is een manier om mensen bewust te maken van eigen invalshoeken en vooroordelen. De Mensenbieb gaat over ontmoeting: ontmoeting tussen mensen die bijvoorbeeld de psychiatrie van binnen en buiten kennen of dakloos zijn geweest en mensen die er nieuwsgierig naar zijn. Mensen vertellen hun verhaal over de hun leven. Zo helpen ze een brug te bouwen tussen twee onbekende werelden en vooroordelen te bestrijden. Deelnemers krijgen een veel opener houding.

Hilde Koelmans, begeleider GGZ bij Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) werkt namens Mensenbieb Utrecht nauw samen met Museum Catharijneconvent aan diverse projecten bij de tentoonstelling over naastenliefde.

Mensenbieb Utrecht is onderdeel van Mensenbieb Nederland

De Mensenbieb