Glossy's over armoede

Rijkdom erotiseert en wordt gevierd. Armoede wordt in stilte beleden. Vandaar de Quiet 500, een glossy magazine waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. Eenzelfde ambitie, mensen in armoede een gezicht en een stem geven heeft een ander glossy magazine: de Qracht 500. Toeval? Ja toeval.

Quiet 500

Quiet 500
De redactie van de Quiet daagt de 500 rijkste Nederlanders uit om mee te werken aan armoedebestrijding door de 500 rijkste Nederlanders volgens de Qoute 500, een exemplaar van het magazine te sturen. Het blad werd op donderdag 17 oktober, Wereldarmoededag, gepresenteerd. Tilburger Gerrit Poels (de Broodpater) reikte het eerste exemplaar uit aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. De Quiet 500 is een idee van de schrijver A.H.J. Dautzenberg. Eind 2012 startte hij samen met Bart van Dalen, Ralf Embrechts en Hans van Vugt het project op. Het blad is vervolgens op vrijwillige basis gemaakt door een dertigtal professionals: cartoonisten, columnisten, (stads)dichters, fotografen, journalisten, schrijvers, websitebouwer en vormgevers.

Daarmee geven ze een signaal af richting de samenleving: we kunnen elkaar helpen. Hopelijk gaat hiervan een olievlekwerking uit, want armoede is ook in Nederland een groot probleem. Het magazine wordt onder andere verkocht via de website. De opbrengst van de verkoop van de Quiet 500 komt geheel ten goede aan Stichting Broodnodig (‘broodpater’ Gerrit Poels) en Stichting Tilburgse Voedselbank.

Qracht 500
In juni 2013 won maker Annemiek Onstenk met Qracht 500 de crowdfundingpitch 2013 van journalistenvakbond NVJ, een prijs van €3000. Met dit startkaptiaal kon de ontwikkeling van de glossy beginnen. Qracht 500 maakt portretten van mensen in armoede. Hoe kwamen zij in armoede terecht, wat doen ze om uit de armoede te komen en wat zijn de voornaamste problemen die zij op hun pad vinden? Op de website www.qracht500.nl staan de eerste portretten. De verhalen worden verzameld in een glossy en op 20 februari 2014 gepresenteerd, op een grote armoedeconferentie van de gemeente Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Media