Sfeer, spiritualiteit en heiligheid

De viering van Witte Donderdag in Vézelay

Vézelay

Indrukwekkende viering
In 1950 was ik voor het eerst in Vézelay en hoorde het verhaal van die miljoenen pelgrims, die op weg gingen naar Santiago de Compostela. Vaak was ik te vinden op die weg. Er is bij mij van tijd tot tijd een bewogenheid, zeg maar spirituele bewogenheid. Met Pasen 2011 was ik weer een keer in Vézelay. In een klein zijstraatje vlak bij de basiliek van de heilige Maria Magdalena staat het huis van een kleine Grieks Orthodoxe Kerk. Op Witte Donderdag volgde ik te midden van de gemeenschap de liturgie. Een heel indrukwekkende dienst. Ik maakte aantekeningen in losse woorden, die al gaande die viering mij opvielen en die alle tezamen een verhaal vormen van de rijke traditie van de kerk, ook die in het Oosten. Ik geef die woorden en handelingen hieronder weer als een tekening van de sfeer, de spiritualiteit en de heiligheid.

Vézelay, Pasen 2011
Gebergte, licht, bevrijd mij van alle kwaad, Kyrie eleison, Kyrie eleison, rechtvaardigheid, gebergte van Sinaï, trompet op de berg, Mozes komt van de berg, einde van de aarde, poorten van de hel, de aarde waarin de duisternis woont, de wonderbaarlijke gebeurtenissen die mij overkomen, Evangelie van Maria Magdalena, albasten vaas, verspilling, Kyrie eleison. Wierook, kinderen, mevrouw in het zwart – oma, vrouw van de celebrant – loopt druk heen en weer met brood en kaarsen en teksten. Consubstantialem patri, vóór alle tijden, verrijzenis van de doden. Offergaven worden rondgedragen in een kleine processie, uw Glorie, ruime zwart-zilveren koorkap, het leven van de wereld, het koninkrijk Gods is hier dichtbij, mooie zang-antifoon heen en weer, Isaïas. Moeders troosten hun kleine kinderen, de stola van de dalmatiek wordt met de rechterhand omhoog gehouden en gekust, Onze Vader die in de hemelen zijt, schuld, zonde, deurtje in de ikonostase gaat open en dicht, duisternis, Verrijzenis, U zij de glorie opgestane Heer.

Alle rechten voorbehouden