Verantwoording project

Museum Catharijneconvent en naastenliefde

Museum Catharijneconvent is een rijksmuseum en ontvangt financiering van het Ministerie van OCW. Het museum beheert en presenteert de rijkscollectie (de nationale collectie onder verantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden). Museum Catharijneconvent is een onafhankelijke stichting met een culturele, wetenschappelijke en educatieve taak. Het museum heeft géén religieuze doelstelling. Het museum opereert onafhankelijk van kerkelijke en religieuze organisaties.

Exterieur Museum Catharijneconvent

Stichting Museum Catharijneconvent stelt zich ten doel een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling te zijn, toegankelijk voor het publiek, - niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de christelijke cultuur en haar invloed op de Nederlandse samenleving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert, hierover informeert ten behoeve van doeleinden van studie, educatie, en genoegen.
Statuten Stichting Museum Catharijneconvent, 14 februari 2013

Het thema van de expositie sluit nauw aan bij de missie van het museum: een breed publiek inzicht bieden in de historische en eigentijdse betekenis van christelijke kunst, cultuur en geschiedenis in Nederland.

En waar kan de geschiedenis van de (zieken)zorg beter worden verteld dan in de eeuwenoude ziekenzaal van een voormalig klooster? Op de plaats van het museum werden al in de veertiende eeuw dak- en thuislozen opgevangen in een gasthuis. Met de komst van de Johannieter Orde, een hospitaalbroederschap, naar deze locatie in 1529 verhuisde ook hun ziekenzaal mee. Al in de twaalfde eeuw runde de orde in Utrecht namelijk een stadsziekenhuis met zo’n 25 bedden. Hoewel na de Reformatie de ordebezittingen in handen vielen van de overheid bleef het Catharijneconvent tot 1811 functioneren als stads- en later academisch ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden