Pelgrims teksten

Woorden als boterhammen voor onderweg

Bij pelgrimage gaat het eigenlijk om drie zaken:

- Sportieve prestatie;
- Ontmoeting met andere mensen;
- Spirituele of religieuze ervaringen.

Een pelgrim is een zwerver met een doel
Mildred Norman

Ik heb geen bijzondere talenten
Ik ben alleen maar hartstochtelijk nieuwsgierig
Albert Einstein

Wat zuurstof voor de longen is, is hoop voor de zin van het leven
Emil Brunner

Het geloof daagt de ziel uit verder te gaan dan je kunt zien
William Clarke

Beoordeel de dag niet naar wat je oogst, maar naar wat je zaait
Robert Stevenson

God zorgt voor de wind, maar de mens moet de zeilen hijsen
Augustinus

Door te gaan leer ik waarheen
Theodore Roethke

Ik heb geleerd dat iedereen op de top van de berg wil leven,
maar dat het geluk en de ontwikkeling hun plaats krijgen tijdens de klim
Andy Rooney

Terwijl ik loop,
Terwijl ik loop,
Loopt het heelal met mij mee.
Uit de plechtigheid bij de regendans van de Navajo’s

Te voet reizen stimuleert de meditatie en herstelt lichaam en geest
Bruno Kunz, een pelgrim naar Santiago

Je voeten herstellen het contact tussen je lichaam en die oeroude moederklei waaruit je bent voortgekomen.
John O’ Donohue

Koester je visioenen en je dromen, want het zijn de kinderen van je ziel, de blauwdrukken van wat je uiteindelijk tot stand brengt.
Napoleon Hill

Het geloof is een oase in het hart die nooit door de karavaan van het denken bereikt zal worden
Kahlil Gibran

Elke toename van bezit belast ons met nieuwe vermoeienissen
John Ruskin

Ik heb mijn geluk leren nastreven door veeleer mijn wensen te beperken dan te proberen eraan te voldoen
John Stuart Mill

Houd je handen open en ze bieden ruimte aan al het zand van de woestijn. Houd ze dicht en je voelt niet meer dan een beetje gruis
Taisen Deshimaru

Wij zijn wat wij herhaaldelijk doen. Uitmuntendheid is daarom geen daad, maar een gewoonte.
Aristoteles

Wees de verandering die je op de wereld wilt zien.
Mahatma Gandhi

Koester je geestkracht om je te beschutten als je een ramp overkomt.
Maar maak jezelf niet bang door duistere fantasieën. Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.
Max Ehrmann

Het is niet zo dat wij niet durven omdat iets moeilijk is;
Het is moeilijk omdat wij niet durven.
Seneca

Moed laat zich niet altijd luid horen. Soms is moed een kalme stem die aan het eind van de dag zegt: ‘Ik probeer het morgen weer’
Mary Anne Radmacher

Alle rechten voorbehouden