Organisatie

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk.

Het K.F. Hein Fonds is in 1989 ontstaan vanuit de K.F. Hein Stichting, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen.
Het Fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer dan lokaal belang.
Ook het afgelopen jaar wisten vele aanvragers het Fonds te vinden. Werden er in 2007 nog 515 aanvragen gehonoreerd, in 2008 waren dat er 607.