Literatuurlijst

De redactie voegt zelf (kunst)historische bijdragen toe. Ten behoeve van een prettige leesbaarheid is besloten om geen noten toe te voegen aan de artikelen. Hieronder vind je per themasite een overzicht van de gebruikte boeken en artikelen.

Literatuurlijst Verhalen over naastenliefde

 • L. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, Utrecht, 2008
 • L. Bogaers, 'Broederschappen in laat-middeleeuws Utrecht', in: Trajecta 8 (1999), afl.2
 • J. Goossens en D. Goossens, In soutane op de motor, Rotterdam, 2008
 • A. van Heijst, Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit, Klement, 2006

Literatuurlijst Pelgrimsverhalen

 • M. Coornaert, De pelgrimstekens van Sint Lenaart te Dudzele, in: Biekorf 88/3, p. 241-256
 • Ursula Ganz-Blättler en Gunter Narr, Andacht und Abenteuer: Berichte europäischer Jerusalem- und Santiago-Pilger (1320-1350), 1991
 • H. Hell, Grosse Wallfahrt des Mittelalters: Kunst an den romanischen Pilgerstrassen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela, 1964
 • Klaus Herbers en Gunter Narr, Jakobsweg: mit einem mittelalterlichen Pilgerführer unterwegs nach Santiago de Compostela, 1998
 • J. van Herwaarden, Pelgrimstochten, Bussum 1974
 • J. van Herwaarden, Op weg naar Jacobus, Hilversum 1992
 • J. van Herwaarden, O, roemrijke Jacobus - bescherm uw volk: pelgrimsgids naar Santiago, 1983
 • J. van Herwaarden, Op weg naar Jacobus: Het Boek, de Legende en de Gids voor de Pelgrim naar Santiago de Compostela, 1992
 • J. van Herwaarden, Pelgrims door de eeuwen heen: Santiago de Compostela, 1985
 • H. Keller, Geschiedenis van een tocht, z.p. 1990
 • A.M. Koldeweij en H.J.E. van Beuningen, Heilig en profaan: 1000 Laatmiddeleeuwse Insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes//, 1993
 • Koldeweij, Willemsen, A., Heilig en profaan: laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, Van Soeren 1995
 • A.M. Koldeweij, A. Gaalman, R.M. van Heeringen, Heiligen uit de modder: in Zeeland gevonden pelgrimstekens, Walburg Pers 1987
 • A.M. Koldeweij, H.J.E. van Beuningen, D. Kicken, Heilig en profaan, 2: 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes 2001
 • A.M. Koldeweij, Vrome reiziger of stoere jongen?, in: Transparant (2002), 13,3
 • A.M. Koldeweij, Geloof & geluk: sieraad en devotie in middeleeuws Vlaanderen Terra 2006
 • Domenico Laffi, A Journey tot the West: The Diary of a Seventeenth Century Pilgrim from Bologna to Santiago de Compostela Leiden 1997
 • Mireille Madou, Camino de Santiago: heilige pelgrims, pelgrimsheiligen en heiligdommen langs de weg, 1990
 • Mireille Madou, Het verhaal van de heilige Jacobus: van Jacobus tot Santiago de Compostela, Schoorl 1991
 • F. Peters, Bedevaarten in Europa, Amsterdam 1996
 • M. Pieters en J. Koldeweij, e.a.: Middeleeuwse en latere insignes uit Raversijde..., in: Archeologie in Vlaanderen VI (19971998), p. 261-301
 • C.J.F. van Schooten, W.C.M. Wüstefeld, H.L.M. Defoer, J. Dijkstra, X. van Eck, T.G. Koote e.a, Goddelijk Geschilderd. Honderd meesterwerken van Museum Catharijneconvent Zwolle 2003
 • C. Staal en M. Wingens M. Bedevaarten in Nederland, Utrecht 1997
 • Tent. cat. Gent 1985, Santiago de Compostela: 1000 jaar Europese bedevaart, Gent Pietersabdij 1985

Internet

 • Databank Bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland, Meertens Instituut

Geraadpleegd mei/juni 2011: www.meertens.knaw.nl/bedevaart
(Haarlem, Den Bosch, Amsterdam, Amersfoort)

Inspiratie
http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/bedevaarten/index.html

Alle rechten voorbehouden