Contact

Deze website wordt beheerd door Museum Catharijneconvent in Utrecht. Iedereen mag een bijdrage leveren aan de website d.m.v. verhalen, foto's en video's. De redactie leest en bekijkt alle nieuwe bijdragen en neemt zo nodig contact op met de auteur. Bijdragen die niet gerelateerd zijn aan deze website worden zonder opgave van reden verwijderd.

De redactie voegt zelf ook bijdragen toe. Ten behoeve van een prettige leesbaarheid is besloten om geen noten toe te voegen aan de artikelen. Onder het kopje Literatuurlijst vind je een verantwoording van de gebruike boeken en artikelen.

Zie je zelf onjuistheden in de teksten of heb je aanvullingen stuur dan een e-mail naar educatie@catharijneconvent.nl o.v.v. Catharijneverhalen.

Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze site, de inhoud ervan of deelname eraan neem dan contact op met Museum Catharijneconvent via 030 231 38 35 of educatie@catharijneconvent.nl o.v.v. Catharijneverhalen.

Postadres
Museum Catharijneconvent
t.a.v. Redactie Catharijneverhalen
Postbus 8518
3503 RM Utrecht

Alle rechten voorbehouden