Cunera van Rhenen

Het verhaal van de Schotse prinses Cunera is tragisch. Het vertelt de geschiedenis van een meisje dat slechts een enkel doel heeft: een vroom leven leiden. Cunera gaat mee op bedevaartstocht als gezellin van de konings-dochter Ursula (zie p. 16). De terugreis verloopt rampzalig.
Bij Keulen wordt Ursula’s reisgezelschap overvallen door Hunnen. Alleen Cunera ontsnapt aan het bloedbad, niet voor niets betekent haar naam ‘de moedige’.
De heer van Rhenen heeft medelijden met haar en smokkelt haar naar zijn
kasteel in Rhenen. Cunera blijkt heel vroom te zijn. Ze bestiert het hele huishouden.
Cunera ontzegt zichzelf alle luxe en probeert de armen te helpen wanneer zij maar kan. De heer is hiervan onder de
indruk, tot groot ongenoegen van zijn vrouw. Wanneer hij op jacht is, wurgen zij en haar hofdame Cunera met haar halsdoek. Ze proberen de moord te verbergen door Cunera in de paardenstal te begraven.
Als ’s avonds de paarden weigeren de stal binnen te gaan, ruikt de heer onraad. In de stal ontdekken zijn knechten het lichaam van Cunera en de wurgdoek. Woedend verstoot de heer zijn vrouw.
Na Cunera’s dood gaat haar geschiedenis verder. Bij haar graf gebeuren wonderen:
blinden kunnen weer zien en doven kunnen weer horen. Ook veel paarden genezen. De won-deren maken veel indruk en Cunera wordt heilig verklaard. Haar feestdag is op 12 juni. De verering voor Cunera is enorm
populair in het begin van de zestiende eeuw.
Niet alleen Cunera zelf zorgt voor wonderen. In 1972 wordt haar halsdoek gerestaureerd.
Het onderzoek wijst uit dat deze onder de roest- en bloedvlekken zit. Hieruit
blijkt dat de wurgdoek in de late Middeleeuwen wordt gebruikt als aanrakingsreliek.
Zieken kunnen de doek
aanraken in de hoop op genezing. Tot ver in de Middeleeuwen trekt de kerk in Rhenen pelgrims die hulp zoeken bij Cunera. De relieken worden tijdens de Reformatie in veiligheid gebracht in andere plaatsen. Hierdoor raken ze verspreid. De wurgdoek is
bewaard gebleven en voor-zien van een ‘echtheidscertificaat’.
π LH