Maria

Maria zit in een omsloten tuin en geeft Jezus de borst. Tot de vijftiende eeuw is zij een verheven heilige. In de twaalfde en dertiende eeuw wordt Maria bijvoorbeeld vaak als koningin voorgesteld. Zij is het ideaalbeeld: maagd en moeder. Maar dat ideaal is onhaalbaar voor vrouwen. Toch spiegelen veel vrouwen zich aan Maria. Zij vertegenwoordigt immers het vrouwelijke gezicht van de kerk. Onder invloed van de Moderne Devotie verandert Maria in een toegankelijke, heel menselijke vrouw. Op dit schilderijtje komen de twee ‘gedaanten’ van Maria samen. Een liefhebbende moeder voedt haar zoontje, tegelijkertijd verwijst de besloten hof naar haar maagdelijkheid.