Kinderdienst en kameel

Herinneringen aan de godsdienstlessen van de nonnen en de kinderdienst in het vroegere dorp van de auteur.

Ontwerp omslag kinderboek door Quirina Theodora-Godsgeschenk

Kinderdienst en kameel
Als kind ging ik altijd met mijn moeder en zussen en broer naar de kerk bij ons “op het dorp”. Ik ging op een “openbare” school, dit door gebrek aan een katholieke. Op donderdag kregen wij, de katholieke kinderen, godsdienstles van nonnen uit een naburig dorp. Een maal per maand was er om 8.00 uur een kinderdienst. Na deze dienst aten wij ons boterhammetje en gingen naar school. Onze ‘zusters’ hadden een kinderkoor opgericht waar ik ook op ging. Op een zondag mochten we zingen in de kerk en toen had de dienstdoende priester een praatje met ons, het koortje. Naar aanleiding van de schriftlezing had hij aan ons de vraag: kan er een kameel hier door de deur? Daarna ben ik vaker gaan luisteren naar de preek.
Vera

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden