Begijnenschooltje Breda

Als kind zat ik op een leuke nonnenschool in Amsterdam-Oost. Ik wilde dan ook non worden. Het leven liep echter anders. Ik werd moeder van vier kinderen en oma van vier kleinkinderen. Ik kwam in een pastorie terecht doordat een bevriende pastoor mij en mijn jongste zoon meevroeg. Zo werd ik mevrouw pastoor. Nu woon ik op het Begijnhof in Breda, waarvan de laatste Begijn, zr. Frijters, op Goede Vrijdag 1990 is overleden. Ik heb meegewerkt aan de Anton Pieckdag in 2011 op het Begijnhof, waar ook een begijnenschooltje was ingericht. Met daarin mijn kleinkinderen. Én een foto daarvan in de krant. Opnieuw kinderen op het Begijnhof.

Alle rechten voorbehouden