Streng beleid op de nonnenschool

Sommige zusters waren aardig, maar de auteur heeft ook veel onaangename herinneringen aan de nonnenschool.

21 aug 2012
Ook ik heb bij de zusters (nonnen) op de meisjesschool gezeten t/m 4e klas lagere school; toen vertrokken de kloosterzusters uit ons dorp. De ziekenzuster die pleisters plakte of waar je naar toe kon als je gevallen was, was lief. Ook de zuster van klas 4, een oude non, was aardig. Maar het hoofd van de school niet, waren je mouwen te kort, dan werden er lappen aangenaaid (van horen zeggen). De non van de kleuterschool was een ‘kreng’, zij vernederde de kinderen en maakte ze bang. Ik ken mensen die er nog steeds frustraties aan over gehouden hebben. Ook was er een sterke scheiding met de jongensschool. Als meisje moest je aan de zijkant van het jongensplein langslopen om bij de meisjesschool te komen, je mocht niet met de jongens praten en werd in de gaten gehouden of je wel snel genoeg doorliep en dat als meisje van 7 à 8 jaar.

Anonieme bijdrage, Vrouwen voor het Voetlicht.

Alle rechten voorbehouden