De mystiek van het Latijn

De auteur heeft goede herinneringen aan haar Rooms-katholieke jeugd en betreurt het verdwijnen van het Latijn.

Interieur Oud-Katholieke kerk Aalsmeer

Mijn herinneringen aan mijn rooms-katholieke jeugd zijn me heel dierbaar. Het leven bestond en draaide om de gebruiken en rituelen van de kerk. Maar ook op school was alles daarmee afgestemd. Het gaf me zekerheid en veiligheid. Mijn eerste heilige communie was een groots en feestelijk gebeuren, daarna mocht ik ook ter communie gaan en biechten. Alles gebeurde nog in het Latijn en ik heb me veel later pas gerealiseerd dat o.a. vernieuwingen van de jaren zestig en dan vooral het verlies van het Latijn en de “mystiek” een groot gemis werd. Later ben ik mijn geloof (‘s vertrouwen kwijtgeraakt helaas).

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden