Een meisje als misdienaar

De pastoor had liever jongens als misdienaar, maar de auteur bleek het meest geschikt om het kruis te dragen.

Pastoor Th. Kwakman bewierookt de gewijde hostie in de monstrans tijdens het lof

3 augustus 2012
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was ik als jong meisje misdienaar. Dit was niet zoals de pastoor het graag zag, hij had liever jongens, maar beter iets als niets. Bij een uitvaart moesten twee misdienaars de kaarsen dragen en een het kruis en de wierook verzorgen. Dit was voor de enige jongen de taak. Toen hij bij het oefenen voor de mis bijna met kruis en al door de kerk viel, moest er met spoed een oplossing komen. Toen was ik als meisje opeens wel goed genoeg, een kop groter en sterker. Ook in deze tijd bleven vrouwen gezien worden als minderen. Maar de muziek in de kerk maakte alles weer goed!

 

Alle rechten voorbehouden