Het Nederlands genootschap van Sint Jacob

... helpt u op weg naar Santiago de Compostela!

ons huis

Bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zijn zo’n 200 vrijwilligers actief in werkgroepen, projectgroepen, bestuur en met activiteiten, als regio contactpersoon of als informant.

Al 25 jaar verzorgen ervaren vrijwilligers informatie bijeenkomsten voor belangstellenden die willen gaan pelgrimeren naar Santiago de Compostela.
Deze voorlichting wordt gegeven tijdens de openingstijden van de landelijke informatiecentra in Utrecht, Vessem en sinds kort ook in Sint Jacobiparochie. Belangstellenden kunnen lid worden van het Genootschap, zij ontvangen dan 4 keer per jaar het blad “De Jacobsstaf” met lezenswaardige artikelen over geschiedenis, cultuur, spiritualiteit of actuele zaken, nieuwe leden krijgen een pelgrimspas die toegang verschaft tot het overnachten in een herberg of refugio . De laatste stempel in het paspoort kan in Santiago worden gehaald bij het pelgrimsbureau tegenover de kerk, waar u ook uw Compostelaat kan afhalen.
Als lid kunt u ook routeboeken en andere pelgrimsartikelen in de winkel kopen.

In het voor- en in het najaar wordt er een ledenbijeenkomst georganiseerd waar pelgrims elkaar kunnen ontmoeten, lezingen worden gehouden over onderwerpen die te maken hebben met het pelgrimeren en informatie wordt verstrekt over routes, fietsen of lopen naar Santiago de Compostela.

Het Genootschap heeft Nederland verdeeld in 16 regio’s, elke regio heeft contactpersonen die voor- en najaarsbijeenkomsten organiseren op regionaal niveau om wandelaars en fietsers op weg te helpen, en het onderling contact in de regio te verstevigen. Er worden regionale lezingen georganiseerd, u kunt deelnemen aan wandelingen of fietstochten.

Het Genootschap is een levendige vereniging met zo’n 10.000 leden die betrokken zijn geraakt door hun tocht(en) naar Santiago. Menig pelgrim wordt na zijn eerste tocht besmet met het “pelgrimsvirus” en zoekt contacten met mede pelgrims of een nieuwe uitdaging door een andere route te gaan lopen of fietsen.

In het kader van het 25 jarig bestaan van het Genootschap is er contact gezocht met het Catharijneconvent , uitkomst hier van was dat er in het najaar een tentoonstelling wordt georganiseerd “Onderweg naar Santiago de Compostela” waar het Genootschap als partner bij betrokken is.

Een van de activiteiten van het Genootschap in het kader van het 25 jarig bestaan is de “Camino der lage Landen”, een wandeling en/of fietstocht langs de 16 regio’s in Nederland die op 5 november in Utrecht zal eindigen met een Caminofestival.

Zie voor uitgebreidere informatie de website van het genootschap www.santiago.nl of de Ultreia (de elektronische nieuwsbrief) www.santiago.nl/ultreia.

Contact
Het Huis van Sint Jacob
Janskerkhof 28a
3512 BN Utrecht

tel: 030 - 231 53 91
fax: 030 - 231 82 81
e-mail: info@santiago.nl
website: santiago.nl

Alle rechten voorbehouden