Bedekte hoofden!

Een hoed hoeft niet meer, maar mág nog wel, volgens de auteur.

Hoeden passen in Putten

Als rechtgeaarde vrouw heb ik jarenlang een hoed gedragen als ik naar de kerk ging. Dat hoorde zo en ja, je wist niet beter! Gelukkig ben ik tot andere inzichten gekomen en draag geen hoed meer. Wat ook zo mooi is: het mag in de kerk en staat de geloofsbeleving niet in de weg. En ja, ik blijf een hoed leuk vinden.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden