Vrouwen bij Voetius

De auteur trekt een parallel tussen Anna Maria van Schurman en haar eigen situatie.

Portret van Anna Maria van Schurman

Jij werd gesprekspartner van Voetius, maar moest achter een gordijn colleges volgen. Ik werd lid van Voetius, het dispuut, maar kreeg geen erkenning.
Toch was ik – God Dank! – de eerste vrouw uit Voetius die tot predikante werd bevestigd in de Nederlands Hervormde Kerk in 1981
Wat een zegen…

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden