Weemoed over de HVG

De auteur denkt met weemoed terug aan de Hervormde vrouwengroep die haar zo hielp om zich te vormen in het geloof.

7 juni 2012
Mooie tentoonstelling. Veel herkenning. Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat de Hervormde vrouwengroep een belangrijke plek innam in het leven van vrouwen. Landelijk is de organisatie opgeheven. Haar doel was: vrouwen bewust maken van hun plaats in de kerk en maatschappij met de bijbel als richtsnoer. Die doelstelling is gehaald en door de vergrijzing hield de HVG op te bestaan. Plaatselijke afdelingen zijn er nog wel. Door de vorming en toewijding ik daar heb ontvangen is mijn geloof verdiept en pluk ik nog steeds de vruchten daarvan.
Riek Vrugteman, Enter

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden