Leidraad door ’t leven

De auteur heeft bij de Zusters van de Liefde op school gezeten en behoort nu tot de Joods kerk, waar ze zich met hart en ziel voor inzet.

Album met tekeningen stichtingen congregatie van zusters van Liefde aangeboden aan Van Rossum

Al mijn schooljaren bij de Zusters van Liefde op school gezeten. Daarna in de verpleging, waar de eerste ook nog nonnen hoofden van afdelingen waren. Van huis uit katholiek opgevoed, maar de laatste jaren mijn plek gevonden in de Joodse kerk te Roermond waar alles oecumenischer is. Omdat de geloofsgemeenschap zo hecht is, kan ik met mijn talenten en achtergrond veel doen. Ben onder andere koster en help mee bij kindernevendiensten. Inmiddels een nieuw doel gevonden: de bijbel bestuderen en eventueel in de toekomst in een dienst voorgaan. Verder religieuze zorg, hard werken voor de Derde wereld en VLIEGENDE KIEP ( voor alles wat met medemensen te maken heeft).

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden