Ursula als voorbeeld dat navolging verdient

De zusters Ursulinen op school inspireerden de auteur om in te treden. Het viel echter binnen het klooster nogal tegen.

Ursula en haar reisgenoten

Alle rechten voorbehouden
Met: Ursula

Ik ben op de huishoudschool geweest van 1956 tot 1964. De zusters Ursulinen van Bergen waren daaraan verbonden, evenals aan de kleuter- en lagere school. De Zusters maakten ons door hun manier van lesgeven, bewust van onze eigenwaarde. Het waren sterke en wijze vrouwen. Door hun voorbeeld ben ik in 1964 zelf ook ingetreden. Maar de structuur binnenshuis was zó ascetisch en (dood-)gereglementeerd, in tegenstelling tot wat ik op school meemaakte, dat ik het er niet uit kon houden.
D. Besseling

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden