Daden gaan woorden te boven

De auteur sloot zich aan bij de Doopsgezinden, naar aanleiding van een preek van vrouwelijke predikante daarvan. Belangrijk voor haar is het besef dat we maar mensen zijn met beperkingen.

Het kruis, de dood én de overwinning, van Jezus

Het was de Doopsgezinde predikante die me, door haar preek over de Bergrede, deed inzien dat we proberen de door Jezus voorgeleefde weg te volgen, maar dat we maar mensen zijn, met onze beperkingen. Daardoor kon ik mij op 52 jarige leeftijd aansluiten bij de Doopsgezinden, na 30 jaar daarvoor de Hervormde Kerk te hebben verlaten.
DADEN GAAN WOORDEN TE BOVEN is een belangrijk doopsgezind uitgangspunt. Zo probeer ik te leven wetend dat ik een mens met beperkingen ben en het niet zonder anderen kan.
Jeanet van Woerden-Sunnik

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden