Een leven in toewijding

Een zuster over haar leven in toewijding, die haar losmaakt van haar eigen ik.

Het kruis, de dood én de overwinning, van Jezus

27 april 2012
’n Leven in toewijding spreekt voor mij ’t sterkst uit deze tentoonstelling. Toewijding aan God en aan zijn mensen, zowel in de diverse protestantse-gelederen als in de katholieke kerk. Toewijding is herkenning, ook vanuit mijn eigen leven. Toewijding die me steeds weer losmaakt van mijn eigen ik, mijn eigen verlangens en eigenwilligheid omwille van mijn trouw aan God en mijn trouw aan naasten. Dankbaarheid is in mijn leven wat daardoor de overhand heeft.
Zr. Gertruds

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden