Praten over gezondheid

Praten Over Gezondheid (POG), een initatief van het Universitair Medisch Centrum Groningen, is een website waarop mensen vertellen over hun ervaringen rond een ziekte of gezondheids-gerelateerde zaken. Deze ervaringen kunnen anderen op vele manieren helpen. De website geeft een uniek en herkenbaar beeld van datgene wat iemand doormaakt. Deze belevingsgerichte informatie biedt steun aan mensen, helpt bij het nemen van beslissingen en draagt daarmee positief bij aan de kwaliteit van leven.

umcg

Praten Over Gezondheid is een nieuwe website die herkenbare en betrouwbare informatie biedt over ervaringen met ziekte en gezondheid. Zowel patiënten als mantelzorgers komen aan het woord. Zij vertellen hun ervaringen met een bepaalde aandoeningen.

Het doel van de website is:

- informatie geven over hoe het is om te leven met een ziekte

- steun bieden door de (h)erkenning in de persoonlijke verhalen

- ondersteuning bieden bij het maken van lastige beslissingen

- familie, vrienden en directe omgeving inzicht geven in de belevingswereld van degene
die ziek is

- zorgprofessionals inzicht geven in de ervaringen van patiënten en daarmee een bijdrage
leveren aan de verbetering van de communicatie tussen zorgprofessional en patiënt

De onderzoekers in het team van POG hebben bijvoorbeeld 49 mensen geïnterviewd over hun ervaringen als mantelzorger van iemand met dementie. Via de website Pratenovergezondheid.nl kun je de interviews bekijken.

Alle rechten voorbehouden