Organisatie

Stichting de Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die zij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren zij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen.

De doelgroep bestaat uit mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van de doelgroep verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang. Deze mensen zijn vaak moeilijk bereikbaar en begeleidbaar. Daarnaast is een groot deel van de doelgroep dakloos geweest of marginaal gehuisvest. Deze mensen hebben vaak noodgedwongen hun woning moeten verlaten en zijn niet in staat om op eigen kracht en zonder ondersteuning een stabiele woonsituatie te realiseren of te behouden.

Imagoproject
In de tentoonstelling over naastenliefde werken we samen met Levende objecten. Voorlichters van het imagoproject van de Tussenvoorziening versterken de poule met ervaringsdeskundigen in de tentoonstelling vanaf september 2014. Wat is het imagoproject? Dit project biedt voorlichting over dak- en thuisloosheid en de achtergronden van cliënten in de hulpverlening. De voorlichters geven voorlichting op maat aan diverse groepen. Het Imagoproject wil een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over dakloosheid en de bejegening van cliënten in de hulpverlening.

De Tussenvoorziening werkt samen met Museum Catharijneconvent aan de ontwikkeling van diverse publieksprojecten bij de tentoonstelling over naastenliefde.

De Tussenvoorziening