Organisatie

Orde van Malta

De Orde is meer dan 900 jaar geleden opgericht, en was al actief in de tijd van de kruis-tochten. Europese edellieden trokken op pelgrimstocht naar het Heilig Land, en boden daar bescherming aan andere pelgrims en verzorgden de zieken. Tot op de dag van vandaag is de Orde van Malta een katholieke ridderlijke Orde, met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden als voornaamste taak, zowel in eigen land als internationaal. Dat gebeurt door leden van de Orde en door vrijwilligers die zich inzetten voor de werken van de Orde.

Lourdes

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Associatie een bedevaart naar Lourdes en twee vakantieweken voor gehandicapte jongeren.


Ook is de Orde mede oprichter van het eerste hospitium van Nederland in Vleuten.

Samenwerking
De Orde van Malta denkt mee over de inhoud en de uitvoering van de tentoonstelling over naastenliefde. Daarnaast stelt de orde beeldmateriaal beschikbaar en geeft ze input voor de stadswandeling langs charitatieve instellingen in Utrecht.