Organisatie

Stichting de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

Maria van Duyst van Voorhout, overlijdt te Utrecht op 26 april 1754. Zij bepaalde in haar testament dat een deel van haar vermogen ten goede moest komen aan drie verschillende weeshuizen, waaronder het Stadsambachtskindertehuis te Utrecht. Het beschikbare kapitaal in 1754, 1.500.000 gulden, moest in drie aparte stichtingen worden ondergebracht. Zo ontstonden er drie rechtspersonen die “De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude” werden genoemd. Zij bestaan tot op de dag van vandaag in Den Haag, Delft en Utrecht. Elk van de Fundaties voert haar eigen beleid, onafhankelijk van de twee andere fondsen.

De samenwerking met de Fundatie van Renswoude bestaat uit het meedenken over de inhoud van de tentoonstelling, het uitlenen van archiefmateriaal en objecten en het delen van verhalen en ervaringen. Daarnaast onderzoekt Museum Catharijneconvent de mogelijkheid voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met de stichting.