Object

De heilige Maximiliaan Kolbe

Dit bidprentje uit de collectie van Museum Catharijneconvent toont de heilige Maximilian Kolbe. Na een visioen van Maria treedt de Poolse Rajmund Kolbe in bij de franciscanen.

Maximilian Kolbe (1894-1941)


Rajmund Kolbe studeert verder in Rome en wordt tot priester gewijd. Hij neemt de naam Maximiliaan aan. Vervolgens werkt hij ondanks zijn zwakke gezondheid in Polen en Japan. In Polen richt Maximiliaan een conservatief christelijk weekblad op dat een grote verspreiding kent. Ook sticht hij een klooster, gewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen, dat in korte tijd uitgroeit tot een van de grootste in de wereld. Dit klooster neemt na de inval van de Duitsers in 1938 drieduizend joden en vluchtelingen op. Vanwege zijn kritische houding wordt Kolbe in 1939 en in 1941 opnieuw door de nazi’s gearresteerd. In het concentratiekamp Auschwitz wordt hij vermoord. Hij is in 1982 door zijn landgenoot paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Maximiliaan Kolbe is niet onomstreden. Zijn felle weerstand tegen vrijmetselarij, communisme en liberalisme komt voort uit zijn overtuiging dat deze stromingen vijanden van de Rooms-Katholieke Kerk zijn. Omdat hij ook het zionisme veroordeelde,
verwijt men hem antisemitisme, ondanks zijn heldhaftige houding in de Tweede Wereldoorlog.

Alle rechten voorbehouden