Gronsveltkameren

De Gronsveltkameren bestaan uit een rijtje van zes vrijwoningen in de Nicolaasdwarsstraat voor de Nicolaaskerk. Dit is niet de oorspronkelijke plaats van de huisjes, deze ligt in de Agnietenstraat.

Gronsveltkameren

Nicolaasdwarstraat, Utrecht. Foto: Gé Walda

Alle rechten voorbehouden

Met de bouw van de kameren in 1652 werd voldaan aan de wilsbeschikking van de in 1642 overleden advocaat mr. Jan van Gronsvelt. De kameren werden gebouwd in de Agnietenstraat tegen de stadswal en tegenover de Kameren Maria van Pallaes. Aan de bewoning van deze huurvrije huisjes was bovendien een preuve verbonden: de bewoners van de huisjes kregen een gift van zes gulden per kwartaal.

Verdeeld beheer
Hendrik van Beest was de uitvoerder van het testament van Van Gronsvelt en zijn vrouw. Na zijn dood in 1719 ging het begevingsrecht over op zijn dochters Hendrina en Deliana. De dames vonden deze nalatenschap een last en wilden er van af. De rooms-katholieke aalmoezenierskamer was bereid de stichting met baten en lasten over te nemen. Broer Hendrik junior was het daar niet mee eens en begon een gerechtelijke procedure. Uiteindelijk kreeg hij in 1733 de middelste twee vrijwoningen toegewezen (nummer 3 en 4). De andere vier bleven in het beheer van de aalmoezenierskamer. In 1746 splitste de aalmoezenierskamer in een rooms-katholieke en oud-katholieke aalmoezenierskamer. Elk kreeg twee van de Gronsveltkameren in bezit. Zo kon het gebeuren dat er drie eigenaren van zes huisjes waren. Als gevolg van dit verdeelde beheer zijn uiterlijke verschillen ontstaan door verschillen in uitvoering van onderhoud.

Nieuw adres
In 1756 moesten de Gronsveltkameren plaatsmaken voor de Fundatie van Renswoude. De Fundatie liet de huisjes op haar kosten afbreken en weer opbouwen aan het Nicolaaskerkhof. De tuinen van de kameren grenzen direct aan de Nicolaaskerk. Door de bouw van de huisjes ontstond de Nicolaasdwarsstraat.

In het midden van het rijtje woningen is een gevelsteen aangebracht met de tekst:

"Sta toCh bene De Lees hIIr De ReDe:
De Hr. en Mr. Jan van Gronsvelt, advocaat
des Hofs van Utrecht heeft zes kameren di Gy ziet
Uit liifde puur gesticht door loutre charitaat
Tot Bystand van de lien om Godswil anders niit"

Daaronder de steen van de verbouwing:
"Deze zijn verplaatst
en vernieuwt
in den Iaere 1756."

In 1982 werden de kameren door de gemeente gerenoveerd. Het beheer is nu in handen van een Utrechtse woningcorporatie.

Alle rechten voorbehouden

Media