Handjehelpen

Gewoon doen

Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie in de regio Utrecht. Door mensen met een functiebeperking te koppelen aan vrijwilligers of stagiaires wil zij bijdragen aan een samenleving waarin mensen zich inzetten voor elkaar. Met als resultaat dat zij elkaar versterken en zinvol aan de samenleving kunnen deelnemen.

Handjehelpen is inmiddels al 35 jaar actief in het ondersteunen van hulpvragers. In 2013 boden wij met 105.000 hulpuren van vrijwilligers en stagiaires aan ruim 1300 hulpvragers hulp. De hulpvragers zijn kinderen en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, chronische ziekte of psychische stoornis, maar ook mensen met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Deze hulp bieden wij in de thuissituatie, ook aan mantelzorgers en andere gezinsleden.