Dag mooi medemens

Scan41

Een lijst met wat de auteur doet voor een ander, in de vorm van een brief naar de medemens.
Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Dag mooi medemens:)

- (gemeend) compliment geef ik graag
- elkaar in de ogen kijken
- gedag zeggen/glimlach... (voel het verschil als je glimlacht...)
- mantelzorger voor mams van 87 jaar
- er zijn voor rouwende dochter
- kaartje sturen of e-card
- brief schrijven, voorkeur papier-pen
- last but not least: goed en lief voor mezelf, zodat dat mag doorwerken naar de ander

Doeg!

Alle rechten voorbehouden