Een 'ander mens'

Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Scan47

Na de zorg voor mijn ouders en schoonmoeder zijn nu mijn schoonzus en –broer toe aan zorg (82 en 81).
Aandacht, er zijn en een luisterend oor!
Zoals, elke dag weer, voor ieder mens van belang is! Om liefde te ervaren en je een ‘ander mens’ te voelen.

Alle rechten voorbehouden