Een indrukwekkend en fascinerend bezoek op eerste kerstdag

Kerststal van gips

Op eerste kerstdag was er ’s middags gelegenheid om de kerstal in de kerk te bekijken. Ik was gefascineerd door de engel die begon te knikken als je een muntje in de gleuf van de centenbak deed. Ik herinner me ook de indrukwekkende stilte die er rond en in de kerststal heerste.
Tot op de dag van vandaag zetten we de kerststal, die we zelf gemaakt hebben.

Alle rechten voorbehouden

Media