Object

Jeruzalemvaarders in de geboortekerk te Betlehem

Pelgrims naar Jeruzalem


Crypte van de geboortekerk te Betlehem met portretten van vier Jeruzalemvaarders
Amsterdam?, ca. 1520
Collectie Museum Catharijneconvent

Pelgrims die naar Jeruzalem waren geweest lieten zich na terugkeer vaak in groepsverband schilderen. Het schilderij hingen zij dan in de kapel die speciaal voor de Jeruzalemvaarders was gebouwd. Deze vier Jeruzalemvaarders zijn afgebeeld aan weerszijden van de grot te Bethlehem. In de halfronde nis (links) geeft de zilveren ster op de vloer de plek van de geboorte van Jezus aan. Rechts tegen de zijmuur staat een stenen kribbe. Hierin zou Maria haar kind, gewikkeld in doeken, hebben gelegd.

De vier pelgrims dragen palmtakken in hun hand. Op het schilderij staat te lezen: `Dit.is.die.figuer.vant.bethlahem. van.binne.daer.god.in.geboren.is.'
Het opschrift op de lijst luidt: `Int.jaer.ons.heeren. XVc.en.XIX.waren.tesame.te.jerusalem.broeder.wouter.van.hoogestijn.jan.benninck.jacop.heijn. en.meijnnert.willems.zoo.god.heb.lof.'

Alle rechten voorbehouden