Object

Pelgrimstekens van Maria van Tombelaine

De berg Tombe en Tombelaine, de heilige Michael en de Moeder Gods.

RMCC m00241_01 (2)

Opengewerkt insigne: Maria met kind onder poortdoorgang (1400-1499). Een Maria zonder lelie? Vervaardigingsplaats en vindplaats onzeker. Lood-tinlegering. H.: 2.9cm. / b.: 2.3cm.

Alle rechten voorbehouden

(Klik op de foto voor het bijschrift.)

Tombelaine

De kleine Tombe is het buur-eilandje van de Mont St. Michel, een granieten rots van 250m. bij 150m. Het is nu een vogelreservaat met wat overblijfselen van een Engels fort uit de Honderdjarige Oorlog.
Deze rots was eens een geliefd pelgrimsoord. De bedevaartgangers gingen bidden in de Mariakerk na hun pelgrimstocht naar de Mont St. Michel. In de elfde eeuw verliet de abt Robertus met een paar monniken de luxe abdij op de Mont St. Michel. Ook hier drong de invloed van de Cluny-hervorming door: de bewoners van de rijke kloosters moesten hun onbekommerde leventje achter zich laten. Monniken en andere geestelijken dienden tot inkeer te komen en weer terug te keren tot de bron: eenvoud in armoede.
Robertus en zijn companen verhuisden naar het ruige Tombelaine om daar als kluizenaars in ascese hun god te dienen. De nederzetting groeide en in 1137 stichtte Bernard hier een priorij met een kerk ter ere van Maria. In de schaduw van de Mont St. Michel groeide deze priorij uit tot een bedevaartsoord.
Tijdens de Honderdjarige Oorlog (1137-1453) veroverden de Engelsen het eilandje en maakten er een fort van. Het verval begon en de pelgrims bleven ook weg tijdens bewoning door de Hugonoten in de zestiende eeuw. In 1666 werd het fort gesloopt, vanaf 1939 is het eilandje een vogelreservaat.
De priorij en pelgrims verdwenen, maar de pelgrimsinsignes van de Maria van Tombelaine werden opgegraven en vertellen ons het verhaal.

Maria van Tombelaine

Maria troont als de 'Blessed Mother' op een bank en torst een zware kroon op haar grote hoofd. Zij ondersteunt met de ene hand het Christuskind en in de andere hand draagt zij de lelie van de onschuld. Het kind heeft een globe in zijn hand(je), hij beheerst de aarde. Dit tafereel wordt omlijst door een poort. Is Maria de poort tot de H.Kerk, tot het eeuwige leven? Er zijn verschillende interpretaties mogelijk, te meer daar de aanleiding voor deze voorstelling, voor deze 'gedaante', niet meer achterhaalbaar is. Maar zij is wel duidelijk de onschuldige moeder, tronend naast haar goddelijk(e) kind,
Maria is veelzijdig, kent vele gedaanten: zij is de moeder gods, zij is de heilige maagd, zij is de moedermaagd, de lijdende moeder (mater dolorosa, pieta), zij is de sterre der zee. Wij kennen haar als de hemelse koningin, wij bekijken de voorstellingen van haar hemelvaart en kennen ook de afbeelingen van de 'plaatselijke Maria's' (Lourdes, Fatima, Amersfoort).

Alle rechten voorbehouden

Media