Object

Pelgrimstekens van de heilige Hubertus (655 - 727)

Op jacht naar heiligheid?

De bronnen zijn het oneens over zijn herkomst, niet over zijn einde.

de heilige Hubertus

Van adel
Was hij de zoon van Pepijn van Herstal of was hij als zoon van de Hertog van Aquitanie een gast aan diens hof? Of was hij toch de zoon van de eenvoudige Heer van Voeren? Hij was in ieder geval getrouwd met een dochter van de Graaf van Leuven. Hun zoon komen we later nog tegen.
Het verhaal gaat dat de wat losbandige Hubertus op Goede Vrijdag, op Jezus' sterfdag, tijdens een jachtpartij een hert achtervolgde. Dat edele dier stopte plotseling, draaide zich om en toonde tussen zijn gewei een verlicht kruis. Hubertus hoorde een stem die hem de opdracht gaf in de leer te gaan bij Lambertus, de bisschop van Maastricht. Daar verdiepte hij zich in het christendom en werd een trouwe volgeling van zijn nieuwe Heer.

Van de kerk
Na de dood van Lambertus werd hij de nieuwe bisschop van Maastricht -en Tongeren-, maar omdat zijn stad vaak door oorlogsgeweld werd bedreigd ( de karolingische overheersing bestond nog niet), verplaatste hij in 722 zijn zetel naar Luik. Hij predikte vol vuur het geloof in zijn nieuwe bisdom tot zijn dood in 727. Hij werd begaven in een Luiks klooster van de Benedictijnen. In 825 stichtte deze orde een abdij in Andage en men verplaatste zijn relieken naar deze plaats in de Ardennen. De verering van de heilige Hubertus nam een grote vlucht: de naam Andage werd zelfs vervangen door St. Hubert en Ardenne. In 1794 (Franse revolutie) verdwenen de heilige overblijfselen maar in het huidige abdijencomplex verwijzen het houtsnijwerk en het praalgraf nog naar de grote betekenis van de laatste bisschop van Maastricht.
Hij is de patroon van de jagers en beschermt de gelovigen tegen hondsdolheid.
De opgegraven pelgrimstekens tonen vaak een kruis in een hertengewei of een jachthoorn.

In die tijd...
Hubertus werd als bisschop van Luik opgevolgd door zijn zoon. Zijn vrouw zou al gestorven zijn. Zou zij nog in leven zijn geweest, het huwelijk was in die tijd geen beletsel voor een kerkelijke loopbaan van de man. Men scheidde van tafel en bed en de echtgenote meldde zich aan bij een nonnenklooster. Een hooggeplaatste vrouw werd na verloop van tijd vaak de abdis van het klooster.

Onderstaande pelgrimstekens in de vorm van een jachthoorn (Hubertushoorn) zijn waarschijnlijk in St. Hubert en Ardenne vervaardigd (1400 - 1509). Deze insignes van een tin-loodlegering zijn iets verschillend van grootte. De grootste: H.: 2cm; B.: 2.3cm.; D.: 0.4cm. Zijn dit hangertjes of speldjes? - Zie bevestigingsoog -. De vindplaatsen worden niet vermeld.

Alle rechten voorbehouden

Media