Object

Christus in de hof van Getsemane

Terwijl Christus zich in de hof van Getsemane in doodsangst tot God wendt, zijn de drie leerlingen die hem vergezeld hebben in slaap gevallen.

Christus in de hof van Getsemane

Datering
De baardeloze Johannes heeft zijn armen in zijn schoot gelegd. Jakobus houdt al slapende een boek vast en Petrus heeft een mantel om zijn schouders geslagen. Hij ondersteunt zijn vermoeide hoofd met zijn linkerhand. Op grond van de plooival van de kleding wordt de beeldengroep gedateerd rond 1440. Het gebruik van notenhout en de terugslagplooien in de gewaden pleiten volgens kunsthistorici voor een herkomst uit Worms (Duitsland) of omgeving.

Zwaar beschadigd
De beeldengroep is door insectenvraat en de inwerking van vocht zwaar beschadigd. Gezien de mate van aantasting hebben de beelden waarschijnlijk onder een afdak vlak buiten de kerk gestaan. Dat is voor een dergelijke beeldengroep niet ongebruikelijk. Zulke tableaux vivants werden in of buiten de kerk neergezet. Zij hielpen de gelovigen bij het overdenken van het lijden van Christus. Vooral zijn angstig gelaat moest veel gelovigen aangrijpen en manen tot meditatie. In de kop van dit Christusbeeld zijn relieken gevonden. Hierdoor heeft het beeld nog meer heilige kracht.

Alle rechten voorbehouden