Object

Jeruzalemvaarder

Jeruzalemvaarder


Portret van een Jeruzalemvaarder
Noord-Nederland, 1551
Collectie Museum Catharijneconvent
Bruikleen Instituut Collectie Nederland

Waarschijnlijk is dit een portret van Hendrik van der Veere, baljuw van Domburg. De palmtak in zijn rechterhand en het Jeruzalemkruis aan zijn halsketting laten zien dat hij in Jeruzalem is geweest. Hij is 82 jaar geworden. Dit blijkt uit het opschrift dat tussen het wapen van Domburg (links) en het familiewapen van Borssele van der Hooge (rechts) staat: Aldus.geconterfeit./ano.1.5.51.ende.is./gestorve[n].wese[n]de./ætatis./sue.82.

Alle rechten voorbehouden